Friskola.org

Free resources for educational purposes.

Mjukvara Länkar Om ..

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox är en fri webbläsare som är en avknoppning av världens första webbläsare Netscape Browser.

Lichess.org

Lichess.org Lichess.org är en fri Schack-sida där allting är fritt och öppen källkod. I januari 2023 blev Lichess utan konkurrens världens näst största schack-community, efter Chess.com.

Libre Office

Libre Office är ett fritt offcie-paket som ges ut av Open Document Foundation, det är en vidareutveckling av Open Office och StarOffice som ursprungligen utvecklades av Sun Microsystems.